Διαδικασία για το τεστ δυσανεξίας

Τεστ δυσανεξίας με βιοσυντονισμό

Υπάρχουν 2 μέθοδοι αξιολόγησης της δυσανεξίας τροφών. Η αιμοληπτική και ο βιοσυντονισμός. Η αιμοληπτική είναι η παλαιά και ο βιοσυντονισμός η σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης της δυσανεξίας λόγω της άμεσης εμφάνισης των αποτελεσμάτων και της αξιοπιστίας.

Διαδικασία

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού πραγματοποιείται το τεστ Δυσανεξίας. Ο εξεταζόμενος κρατά 2 ηλεκτρόδια (ορειχάλκινα) όπου η συχνότητα (ηλεκτρονική υπογραφή) της κάθε τροφής εισάγεται στον εξεταζόμενο «εντελώς ακίνδυνα» ελέγχοντας την αντίδραση του οργανισμού σε 450 τρόφιμα.

Στη συνέχεια γίνεται λιπομέτρηση η οποία θα μας δώσει στοιχεία για το ποσοστό λίπους, άλιπη μάζα, σωματικά υγρά και εκτίμηση μεταβολισμού . Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα.

Ακολουθεί ανάλυση και εξήγηση των αποτελεσμάτων με βάση το τεστ δυσανεξίας.

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να κάνετε τεστ τροφικής δυσανεξίας.