Βιοσυντονισμός

Ο Βιοσυντονιστικός έλεγχος (Λειτουργική Αξιολόγηση) μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τα ενεργειακά επίπεδα της υγείας του σώματος. Επιτρέπει επίσης, και αυτό είναι η πραγματική δύναμη της τεχνολογίας, να εκτιμήσει πώς το σώμα θα ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο αριθμό διαφορετικών διορθωτικών μέτρων ή άλλων ουσιών.

Όλες οι ουσίες, ζωντανές ή μη, έχουν μια χαρακτηριστική συχνότητα (υπογραφή). Κάθε συγκεκριμένος ιστός και όργανο στο ανθρώπινο σώμα έχει τη δική του ατομική συχνότητα. Με ένα λογισμικό, που είναι καταγεγραμμένα τα «αντίγραφα» αυτών των συντονισμών μπορούμε να προβλέψουμε πώς το ενεργειακό σύστημα του σώματος θα ανταποκριθεί σε αυτές. Αυτή είναι η επιστήμη του βιοσυντονισμού.

Σε μια βιο-ενεργειακή αξιολόγηση, οι ενεργειακές υπογραφές ενός μεγάλου αριθμού ουσιών που είναι ξεχωριστές εισάγονται στο ενεργειακό κύκλωμα ελέγχου και αξιολογείται η ανταπόκριση της χωρητικής αντίδρασης του σώματος του ασθενούς. Οι συμβατικές εργαστηριακές δοκιμές μας δίνουν περιορισμένες πληροφορίες και ορισμένες φορές μπορεί να είναι παραπλανητικές. Για παράδειγμα, η ανάλυση τρίχας μπορεί να εντοπίσει την παρουσία σιδήρου. Ωστόσο, τα μαλλιά είναι ένα μονοπάτι από το οποίο το σώμα αποβάλλει σίδηρο, γι ‘αυτό δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τίποτα για το επίπεδο του σιδήρου επί του παρόντος σε άλλους ιστούς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον προσδιορισμό των επιπέδων μιας τοξικής ουσίας σε όλο το σώμα (χωρίς να θανατωθεί ο ασθενής πρώτα!). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο βιο-συντονιστικός έλεγχος είναι σε πολλές περιπτώσεις, πιο χρήσιμος. Οι ενεργειακές αλλαγές προηγούνται των κυτταρικών αλλαγών – εάν η ασθένεια δεν έχει προχωρήσει σε σημείο κυτταρικών ή δομικών αλλαγών, οι συμβατικές δοκιμές θα αποκαλύψουν συνήθως τίποτα!

Κλείστε σήμερα ραντεβού για να κάνετε τεστ βιοσυντονισμού.